Nieuws

Op 13 juli 2017

  Vandaag is ons Huis aan Huis-blad bij jullie in de bus gevallen! We houden jullie hiermee graag op de hoogte van onze genomen initiatieven.. Maar we informeren ons ook graag bij onze inwoners zelf! Daarom is er een enquête over uiteenlopende onderwerpen op pagina 3 terug te vinden. Graag hebben …

Op 14 mei 2017, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Jeugd

Het verslag van de gemeenteraad van 8 mei zoals verschenen in Het Belang van Limburg. Met onder meer aandacht voor het voorstel van raadslid Niels Van Eygen. Het voorstel betracht een besparing van 10.000 euro in de presentiegelden van de leden van de raad van bestuur van het autonoom …

Op 11 april 2017, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Jeugd, Mobiliteit en openbare werken

De N-VA-fractie informeerde naar de planning om de schoolomgeving in Kinrooi verkeersveiliger te maken. Hierbij benadrukte ze de bezorgdheid omtrent de situatie vandaag de dag bij het oprijden van de Kloosterstraat. Dit leidt tot een onveilige situatie voor de fietsende schoolkinderen. De eerste 30m …