Nieuws

Op 14 mei 2017, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Jeugd

Het verslag van de gemeenteraad van 8 mei zoals verschenen in Het Belang van Limburg. Met onder meer aandacht voor het voorstel van raadslid Niels Van Eygen. Het voorstel betracht een besparing van 10.000 euro in de presentiegelden van de leden van de raad van bestuur van het autonoom …

Op 11 april 2017, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Jeugd, Mobiliteit en openbare werken

De N-VA-fractie informeerde naar de planning om de schoolomgeving in Kinrooi verkeersveiliger te maken. Hierbij benadrukte ze de bezorgdheid omtrent de situatie vandaag de dag bij het oprijden van de Kloosterstraat. Dit leidt tot een onveilige situatie voor de fietsende schoolkinderen. De eerste 30m …

Op 3 april 2017, over deze onderwerpen: Goed bestuur

Op de gemeenteraad van 6 maart haalde raadslid Niels Van Eygen aan dat het bestuur een aantal decretale bepalingen niet naleeft. Het decreet stelt bijvoorbeeld dat er minstens een commissie opgericht dient te worden om de afstemming van het gemeentelijk beleid met het beleid gevoerd in de …