Nieuws

Op 11 april 2017, over deze onderwerpen: Goed bestuur, Jeugd, Mobiliteit en openbare werken

De N-VA-fractie informeerde naar de planning om de schoolomgeving in Kinrooi verkeersveiliger te maken. Hierbij benadrukte ze de bezorgdheid omtrent de situatie vandaag de dag bij het oprijden van de Kloosterstraat. Dit leidt tot een onveilige situatie voor de fietsende schoolkinderen. De eerste 30m …

Op 3 april 2017, over deze onderwerpen: Goed bestuur

Op de gemeenteraad van 6 maart haalde raadslid Niels Van Eygen aan dat het bestuur een aantal decretale bepalingen niet naleeft. Het decreet stelt bijvoorbeeld dat er minstens een commissie opgericht dient te worden om de afstemming van het gemeentelijk beleid met het beleid gevoerd in de …

Op 28 februari 2017

Op de laatste gemeenteraad heeft de N-VA fractie verschillende interventies gedaan waaronder: • Het toegevoegd agendapunt omtrent de intersectorale samenwerking rond jeugd. De schepen van jeugd loofde in eerste instantie het voorstel om het daarna vriendelijk af te wijzen. Ze legden de bal terug bij …