Nieuws

Op 18 februari 2018, over deze onderwerpen: Financiën, Goed bestuur, Jeugd

Op de gemeenteraad werd het voorstel dat de gemeenteraad voortaan ook het AGB-bestuur uitmaakt van fractieleider Niels Van Eygen definitief goedgekeurd en treedt in werking op 1 februari 2018. Dit levert een jaarlijkse wederkerende besparing van 12.500 euro aan presentiegelden op. Het voorstel van …

Op 18 februari 2018

Onze fractie had enkele tussenkomsten in de varia-ronde: • De overlastproblematiek rond het buurthuis Zielderveld-Natterveld. Er zijn ons hierover klachten ter oren gekomen. We hebben gepolst of deze klachten bekend zijn bij het gemeentebestuur en politie. We hebben gevraagd dat dit nauw opgevolgd …

Op 18 februari 2018, over deze onderwerpen: Goed bestuur

Op de gemeenteraad van oktober hield fractieleider Niels Van Eygen een pleidooi om de herbestemming van de kerken te onderzoeken. De oproep van Niels krijgt nu navolging van het gemeentebestuur. Schepen Wim Rutten kondigde gisteren aan dat er een overleggroep wordt opgericht om de neven- of …